Rysunki i Ilustracje

       Różne techniki wynikają z różnych potrzeb. Fascynuje mnie możliwość opowiedzenia, skomentowania wydarzenia w paru zabawnych kreskach satyrycznych, jak również ilustrowanie tekstów naukowych, czy literackich, wyszukanie symbolu, skrótu myślowego, zaprojektowanie logo, kartki pocztowej, zaproszenia, czy zwykłe zatrzymanie kreską na papierze fragmentu krajobrazu, lub elementu architektonicznego.